Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lavere utlånsmarginer

Bankene rapporterer om økt etterspørsel etter lån fra husholdningene i 1. kvartal i år. Etterspørselen etter kreditt fra foretak var uendret i 1. kvartal. Det ventes ingen vesentlige endringer i låneetterspørselen i 2. kvartal.

Bankene melder om lavere utlånsmarginer på lån til både husholdninger og foretak i 1. kvartal i år. Utlånsmarginene på lån til husholdningene ventes å falle videre i 2. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 23. april 2015 10:00
Publisert 23. april 2015 10:00