Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Etterspørselen etter boliglån økte i andre kvartal

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
2/2020

Bankene rapporterte om økt etterspørsel etter boliglån i andre kvartal 2020, se figur 1. I forrige utlånsundersøkelse forventet bankene et kraftig fall i andre kvartal, som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene, se figur 2. Etterspørsel etter førstehjemslån har økt, men mindre enn samlet etterspørsel. Bankene skriver i sine kommentarer at økt fokus på lave renter også har bidratt til økt etterspørsel etter refinansiering og bankbytte. Bankenes marginer på lån med pant i bolig har økt noe.

Figur 1

Samlet låneetterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin på lån med pant i bolig

 

Figur 2

Etterspørsel etter lån med pant i bolig

 

Bankene rapporterer også betydelig bruk av avdragsfrihet i andre kvartal. Et flertall av bankene svarer at innvilgelse av avdragsfrihet for permitterte eller arbeidsledige økte mye i starten av kvartalet, men at etterspørselen avtok etter hvert som mange kom tilbake i jobb. Bankene rapporterer videre at den utvidede fleksibilitetskvoten har blitt brukt i noen grad.

Samlet etterspørsel etter lån fra ikke-finansielle foretak falt svakt i andre kvartal 2020, i tråd med det bankene forventet i forrige utlånsundersøkelse, se figur 3 og 4. Bankene rapporterer at utlånsmarginen på lån til ikke-finansielle foretak steg noe i andre kvartal 2020, se figur 3. Fremover venter bankene en marginal økning i samlet låneetterspørsel og etterspørsel etter lån til næringseiendom, se figur 4.

Figur 3

Etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til foretak.

 

Figur 4

Etterspørsel etter lån fra ikke−finansielle foretak. Type lån

 

Samlet kredittpraksis ovenfor foretak var om lag uendret, og fremover ventes det heller ingen endring, se figur 3. Bankene rapporterer om små innstramminger i noen av enkeltfaktorer som påvirker kredittpraksisen, først og fremst makroøkonomiske og næringsspesifikke utsikter, men i mindre grad enn de forventet i første kvartal. Fremover ventes det ubetydelig endring. Bruk av avdragsfrihet for å hjelpe bedrifter som har problemer med gjeldsbetjening har økt fra første til andre kvartal i 2020, men bankene skriver at økningen har avtatt i løpet av kvartalet.

Bankene rapporterer også at lånegarantiordningen har gjort det lettere å opprettholde kredittilbudet til foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 6. august 2020 10:00
Publisert 6. august 2020 10:00