Norges Bank

Norges Bank Memo

Rammeverk for råd om krav til systemrisikobuffer

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. Utgitt fra 2013.

ISSN 1894-0269 (papir) ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 23. juni 2022 10:00
Publisert 23. juni 2022 10:00