Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningsundersøkelse 1. kvartal 2024

Serie:
Forventningsundersøkelse
Nummer:
1/2024

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av Ipsos fra 3. kvartal 2020. Resultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 22. februar 2024 10:00
Publisert 22. februar 2024 10:00