Norges Bank

Forventningsundersøkelse

Forventningsundersøkelse 1. kvartal 2012

Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av EpinionResultater fra 2002- (xlsx)

Publisert 29. februar 2012 14:15
Publisert 29. februar 2012 14:15