Norges Bank

Finansiell infrastruktur 2024

Rapport

Det er nødvendig å prioritere sikkerhet og beredskap i alle ledd, både i den enkelte virksomhet og på tvers av sektorer og landegrenser.

Visesentralbanksjef Pål Longva

Hovedstyrets vurdering

Den finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv, driften er stabil, og betalinger kan gjennomføres raskt til lave kostnader. Arbeid med sikkerhet og beredskap er viktigere og mer krevende enn tidligere. 

Les vurderingen

Sikkerhet og beredskap

Kapittel 1

Den geopolitiske situasjonen, teknologisk utvikling og økt internasjonalisering gjør sikkerhet og beredskap viktigere og mer krevende. Sikkerheten i enkeltsystemene er førstelinjeforsvaret. Norges Bank bidrar på flere måter til å styrke sikkerhet og beredskap i finansiell sektor.   

Les kapittel 1

Sentralbankpenger og -oppgjør 

Kapittel 2

For å sikre et effektivt og sikkert betalingssystem også i fremtiden, arbeider Norges Bank langs flere spor. Blant annet utreder vi fremtidens oppgjørssystem og realtidsbetalinger, styrking av kontantberedskapen og innføring av digitale sentralbankpenger. 

Les kapittel 2

Betalingskostnader

Kapittel 3

Økende bruk av mobilbetaling med internasjonale kort trekker opp de lave betalingskostnadene i Norge. Betalingskortet med de laveste kostnadene, BankAxept, bør også bli tilgjengelig for mobilbetalinger. Fakturagebyrene har i flere tilfeller vært vesentlig høyere enn nødvendig. Noen fakturautstedere har nylig redusert gebyrene. 

Les kapittel 3

Kryptoeiendeler

Kapittel 4

En undersøkelse utført for Norges Bank i år viser at 11 prosent av Norges befolkning eier kryptoeiendeler. Hvis kryptoeiendeler blir tettere integrert med tradisjonell finans, kan de øke systemrisiko. 

Les kapittel 4

Krav om å bruke sentrale motparter i EU 

Kapittel 5

Regelendringer er vedtatt i EU for å redusere EUs avhengighet av tredjelands sentrale motparter. Et tiltak er et krav om å cleare derivater i EU.  

Les kapittel 5
Serie:
Finansiell infrastruktur
Nummer:
2024
Publisert:
5. juni 2024 10:00