Norges Bank

Norges Bank Memo

Undersøkelse om kryptoeiendeler i Norge

Les rapporten her (nettformat)
Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
2/2024

Eierskap og kjennskap til kryptoeiendeler:

 • 96% av befolkningen i Norge 16 år og over kjenner til kryptoeiendeler.
 • 11% av befolkningen eide kryptoeiendeler på undersøkelsestidspunktet.
 • 15% av befolkningen har eid eller eier kryptoeiendeler.
 • Bitcoin er den kryptoeiendelen som flest kjenner til, etterfulgt av Ether,
  Dogecoin og Litecoin.
 • 73% av de som kjenner til kryptoeiendeler, vurderer egen kunnskap
  om kryptoeiendeler som «veldig liten» eller «ganske liten».
 • De mest vanlige grunnene for ikke å ha eid kryptoeiendeler, var
  manglende interesse, manglende kunnskap og høy risiko.

Tidligere og nåværende kryptoeiendeleiere:

 • De kryptoeiendelene som flest eide på undersøkelsestidspunktet,
  var Bitcoin, Ether, Ripple, Cardano og Solana.
 • 67% av nåværende eiere av kryptoeiendeler har en beholdning med
  markedsverdi på 50 000 kroner eller mindre.
 • 2 av 3 nåværende kryptoeiendeleiere har 5% eller mindre av sin
  finansielle sparing i kryptoeiendeler.
 • Den mest vanlige måten å finansiere kjøp av kryptoeiendeler på, er
  ved å bruke egen disponibel inntekt.
 • 33% av nåværende kryptoeiere planlegger å ha en kryptoeiendelbeholdning
  på samme nivå som nå de nærmeste årene, mens 30% planlegger å øke beholdningen. 10% planlegger å redusere beholdningen, mens 27% er usikre/vet ikke.
 • De mest populære handelsplassene for kryptoeiendeler er sentraliserte
  kryptobørser i utlandet og i Norge (henholdsvis 45% og 41% av
  respondentene i denne gruppen).1 Kun 6% rapporterte om bruk av DeFi
  (desentralisert finans) til handel av kryptoeiendeler.
 • 41% av tidligere og nåværende kryptoeiendeleiere er veldig fornøyd
  eller ganske fornøyd med investeringen i kryptoeiendeler, mens 19%
  er ganske misfornøyd eller veldig misfornøyd.
 • 52% av de som rapporterer om negative erfaringer med kryptoeiendeler,
  peker på verdifall. 23% av de med negative erfaringer
  peker på mangel på bruksområder som betalingsmiddel i tradisjonell
  økonomi, og 22% peker på at de har opplevd tyveri/bedrageri.2

DeFi, stablecoins og NFT («Non-fungible token»):

 • Av de som kjente til DeFi, hadde en høy andel (73%) aldri brukt DeFi.
 • De tre hovedgrunnene for å kjøpe stablecoins, er til bruk ved handel
  med annen kryptovaluta (44%), til verdioppbevaring (33%) og for å lære
  mer om og/eller teste teknologien (23%).
 • 1% av befolkningen har kjøpt NFT.
Forsidebilde av publikasjonen Undersøkelse om kryptoeiendeler i Norge

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 5. juni 2024 10:00
Publisert 5. juni 2024 10:00