Norges Bank

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur 2020

NB Memo 1/2020: Kunderetta betalingsformidling 2019
Pressemelding: Sikker og effektiv finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur 2020 – kort fortalt

Driften av den finansielle infrastrukturen har vært stabil

Det har vært få avvik i den norske finansielle infrastrukturen de siste årene, og driften har vært stabil også under koronapandemien. Vi vurderer at driften er sikker og effektiv.

Løsningene for raske betalinger er blitt bedre

Betalingsløsninger der mottaker får pengene på konto få sekunder etter at de er sendt, brukes stadig oftere. Norske banker har i løpet av våren begynt å ta i bruk en forbedret felles infrastruktur for slike betalinger. Løsningen er et klart framskritt, men det er fremdeles behov for videre utvikling. Vi vil vurdere om vi skal utvide vårt operative ansvar ved at flere betalinger kan gjøres opp direkte og umiddelbart i Norges Bank.

Myndighetene bør definere tydelige krav til nasjonal styring og kontroll

Svikt i den finansielle infrastrukturen kan få store negative konsekvenser for oss alle. Derfor bør myndighetene definere tydelige krav til hva som er tilstrekkelig nasjonal styring og kontroll med samfunnskritiske funksjoner. Vi mener driften av slik infrastruktur på betalingsområdet bør skje i Norge. Dersom driften skjer i utlandet, bør det finnes beredskapsløsninger i Norge som straks kan tas i bruk.

Nytt rammeverk innføres for å styrke cybersikkerheten

Den digitale kriminaliteten mot finansforetakene er økende, og angrepsmetodene er i stadig endring. Sammen med Finanstilsynet vil vi utarbeide et forslag til rammeverk for testing av cybersikkerheten i bank- og betalingssystemet i Norge. Det vil være basert på rammeverket TIBER-EU, som er utarbeidet av den europeiske sentralbanken for å fremme finansiell stabilitet. Utformingen av et nasjonalt rammeverk (TIBER-NO) vil skje i samarbeid med næringen og relevante myndigheter.

Avhengigheten til IKT-leverandører bør reduseres

IKT-leverandørenes tjenester er avgjørende for driften av de kritiske funksjonene i betalingssystemet. Vi mener at leverandøravhengigheten bør reduseres, slik at det er mulig å bytte leverandør på en sikker og effektiv måte ved behov. Det vil vi følge opp i tilsynet og overvåkingen av systemene.

Nye løsninger kan gi gevinster, men også risiko

Internasjonalt lanseres nye typer betalingsløsninger med egne digitale valutaer. Innovasjon og konkurranse kan bidra til et mer effektivt betalingssystem, men løsningene innebærer også risiko. Vi vil bidra til reguleringer og andre tiltak slik at gevinster ved nye løsninger som tas i bruk i Norge, kan oppnås innenfor akseptabel risiko.

Sentralbankpenger må være tilgjengelige og anvendelige

De fleste betalinger i dag skjer med bruk av kontopenger. Dette er penger skapt av bankene. Kontanter utstedes av sentralbanken. Selv om kontopenger brukes mest, har vi tatt til orde for at penger utstedt av sentralbanken fortsatt må være tilgjengelige og anvendelige. Det er fordi sentralbankpenger har egenskaper som bidrar til tilliten til pengevesenet og effektiviteten i betalingssystemet.

I likhet med mange andre sentralbanker vurderer vi nå om det i fremtiden kan bli nødvendig å utstede digitale sentralbankpen­ger som et supplement til sedler og mynter.

Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme en robust og effektiv finansiell infrastruktur. Utgis årlig. Fortsettelse av Årsrapport om betalingssystem. Se også Historisk betalingsstatistikk

ISSN 1894-8308 (Trykt) ISSN 1894-8316 (Online)

Publisert 19. mai 2020 12:30
Sist endret 26. mai 2020 09:10
Publisert 19. mai 2020 12:30
Sist endret 26. mai 2020 09:10