Norges Bank

Pressemelding

Sikker og effektiv finansiell infrastruktur

Norges Bank vurderer driften i den finansielle infrastrukturen som sikker og effektiv. Det har vært få avvik i systemene det siste året, og driften har fungert godt også under koronapandemien.

Løsningene for raske betalinger er blitt bedre

Betalingsløsninger der mottaker får pengene på konto få sekunder etter at de er sendt, brukes stadig oftere. Norske banker har i løpet av våren begynt å ta i bruk en forbedret felles infrastruktur for slike betalinger, kalt Straks 2.0.

– Straks 2.0 er et klart framskritt, men det er fremdeles behov for forbedringer. Vi vil vurdere om vi skal utvide vår operative rolle i betalingssystemet slik at flere betalinger kan gjøres opp direkte og umiddelbart i Norges Bank, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Tiltak for å styrke sikkerhet og beredskap

Den digitale kriminaliteten øker, og angrepsmetodene er i stadig endring. Norges Bank og Finanstilsynet har besluttet at det skal utarbeides et forslag til rammeverk for å teste cybersikkerheten i bank- og betalingssystemet i Norge. Det vil være basert på rammeverket TIBER-EU, som er utarbeidet av den europeiske sentralbanken for å fremme finansiell stabilitet. Utformingen av et nasjonalt rammeverk vil skje i samarbeid med næringen og relevante myndigheter.

Svikt i den finansielle infrastrukturen kan få store negative konsekvenser.

– Driften av samfunnskritisk infrastruktur på betalingsområdet bør skje i Norge. Dersom driften skjer i utlandet, bør det finnes beredskapsløsninger i Norge som straks kan tas i bruk, sier Wolden Bache.

Sentralbankpenger må være tilgjengelige og anvendelige

De fleste betalinger i dag skjer med bruk av kontopenger skapt av bankene. Kontanter utstedes av sentralbanken. Sentralbankpenger har egenskaper som bidrar til tilliten til pengevesenet og effektiviteten i betalingssystemet. For at sentralbankpengene skal fylle sin rolle må de være tilgjengelige og anvendelige.

– Vi vurderer nå om det i fremtiden kan bli nødvendig å utstede digitale sentralbankpen­ger som et supplement til sedler og mynter og er i gang med å utforske mulige tekniske løsninger, sier Wolden Bache.

Rapport: Finansiell infrastruktur 2020

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. mai 2020 12:30
Publisert 19. mai 2020 12:30