Norges Bank

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur 2018

En sikker og effektiv finansiell infrastruktur (Pressemelding)

Statistikk for utviklingstrekk i kunderettet betalingsformidling er publisert i Norges Bank Memo 2/2018

Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme en robust og effektiv finansiell infrastruktur. Utgis årlig. Fortsettelse av Årsrapport om betalingssystem. Se også Historisk betalingsstatistikk

ISSN 1894-8308 (Trykt) ISSN 1894-8316 (Online)

Publisert 24. mai 2018 10:00
Publisert 24. mai 2018 10:00