Norges Bank

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur 2014

Pressemelding

Statistikk for utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling er publisert i Noregs Bank Memo 1/2014

Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme en robust og effektiv finansiell infrastruktur. Utgis årlig. Fortsettelse av Årsrapport om betalingssystem. Se også Historisk betalingsstatistikk

ISSN 1894-8308 (Trykt) ISSN 1894-8316 (Online)

Publisert 21. mai 2014 12:00
Publisert 21. mai 2014 12:00