Norges Bank

Årsrapport om betalingssystem

Årsrapport om betalingssystem 2012

Pressemelding

Tabellvedlegga inneheld statistikk tilbake til 2001. Tal for perioden før 2001 finst i tabellvedlegga til tidlegare årsrapportar.

Inneholder informasjon som Norges Bank innhenter fra finansnæringen som en del av Norges Banks overvåkingsarbeid. Rapporten gir en årlig oppdatering av utviklingstrekk og priser i betalingsformidlingen. Fortsetter som Finansiell infrastruktur.

ISSN 1504-7865 (trykt). ISSN 1504-7873 (online).

Se også Historisk betalingsstatistikk

Publisert 15. mai 2013 10:00
Publisert 15. mai 2013 10:00