Norges Bank

Årsrapport om betalingssystem

Årsrapport om betalingssystem 2010

Serie:
Årsrapport om betalingssystem
Nummer:
2010

Pressemelding

Tabellvedlegga inneheld statistikk tilbake til 2000. Tal for perioden før 2000 finst i tabellvedlegga til tidlegare årsrapportar.

Inneholder informasjon som Norges Bank innhenter fra finansnæringen som en del av Norges Banks overvåkingsarbeid. Rapporten gir en årlig oppdatering av utviklingstrekk og priser i betalingsformidlingen. Fortsetter som Finansiell infrastruktur.

ISSN 1504-7865 (trykt). ISSN 1504-7873 (online).

Se også Historisk betalingsstatistikk

Publisert 26. mai 2011 09:30
Sist endret 17. august 2011 12:22
Publisert 26. mai 2011 09:30
Sist endret 17. august 2011 12:22