Norges Bank

Årsrapport om betalingssystem

Årsrapport om betalingssystem 2006

Serie:
Årsrapport om betalingssystem
Nummer:
2006

Inneholder informasjon som Norges Bank innhenter fra finansnæringen som en del av Norges Banks overvåkingsarbeid. Rapporten gir en årlig oppdatering av utviklingstrekk og priser i betalingsformidlingen. Fortsetter som Finansiell infrastruktur.

ISSN 1504-7865 (trykt). ISSN 1504-7873 (online).

Se også Historisk betalingsstatistikk

Publisert 9. mai 2007 10:00
Publisert 9. mai 2007 10:00