Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Bedre utsikter

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror at aktiviteten samlet vil øke noe fremover. De fleste næringene har oppjustert forventningene til produksjonsveksten i andre kvartal fra forrige runde. Samtidig ser bedriftene i bygg og anlegg  for seg et videre fall i aktiviteten. Andelen bedrifter med full kapasitet har økt, og bedriftene planlegger noe vekst i sysselsettingen.

Det er fortsatt store forskjeller mellom næringene, men de fleste næringer har oppjustert produksjonsforventningene. Bygg- og anleggsbedriftene venter betydelig fall i aktiviteten, mens de øvrige næringene venter at aktiviteten vil øke fremover.   

Både andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting og andelen med knapphet på arbeidskraft har økt fra forrige runde. Bedriftene planlegger noe oppbemanning i andre kvartal, og de tror veksten vil tilta litt i tredje kvartal. Bedriftene planlegger en liten økning i investeringene i år, og tiltagende vekst til neste år.

Bedriftene har oppjustert anslagene for lønnsveksten i år og neste år. I denne runden anslår de at lønnsveksten blir på 5,2 prosent i 2024 og 4,3 prosent i 2025.  

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. juni 2024 10:00
Publisert 13. juni 2024 10:00