Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Utsikter til lavere aktivitet

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at aktiviteten samlet vil holde seg uendret i fjerde kvartal, for så å avta i begynnelsen av neste år. Samtidig er det store forskjeller mellom næringene. Oljeleverandørene ser for seg en klar oppgang, mens bedriftene innen bygg og anlegg venter et betydelig fall i aktiviteten. Bedriftene melder om mer ledig kapasitet og mindre rekrutteringsproblemer. Samlet venter de en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,5 prosent neste år.

I denne runden melder bedriftene om at aktivitetsnivået vil endre seg lite fra tredje til fjerde kvartal. Det er svakere enn forventningene i forrige runde. I bygg og anlegg og varehandelen tiltar fallet, mens veksten i tjenesteyting har avtatt. På den annen side er det fortsatt god vekst blant oljeleverandørene. Samlet venter bedriftene lavere aktivitet på nyåret. Samtlige næringer venter svakere utvikling.  

Andelen bedrifter med kapasitetsproblemer har avtatt i de fleste næringene, og det er litt lettere å få tak i arbeidskraft enn normalt. Samtidig er sysselsettingsplanene for fjerde kvartal nedjustert fra forrige runde. Bedriftene ser nå for seg ganske stabil sysselsetting i fjerde kvartal, og et lite fall i starten av neste år. 

Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,5 prosent neste år. Lønnsomheten hos bedriftene er svakere enn for ett år siden.  

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. desember 2023 10:00
Publisert 7. desember 2023 10:00