Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Utsikter til lavere aktivitet

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at aktiviteten samlet vil holde seg uendret i fjerde kvartal, for så å avta i begynnelsen av neste år. Samtidig er det store forskjeller mellom næringene. Oljeleverandørene ser for seg en klar oppgang, mens bedriftene innen bygg og anlegg venter et betydelig fall i aktiviteten.

 

Forventet vekst i fjerde kvartal. Endelige tall. Sesongjustert. Prosent

Forventet vekst i første kvartal. Endelige tall. Sesongjustert. Prosent

Samlet

0,0

-0,3

Industri

0,0

-0,2

Oljeleverandører

2,0

1,7

Bygg og anlegg

-1,7

-2,2

Varehandel

-0,7

-1,1

Tjenesteyting

0,2

0,1

Tallene for forventet vekst fra den fjerde runden av Regionalt nettverk 2023 publiseres nå som følge av at vi i forbindelse med sentralbanksjefens foredrag Pengepolitikk i møte med et kostnadssjokk ved en feil publiserte deler av et foreløpig tallmateriale fra denne runden i plansjene til foredraget.

Det fullstendige tallsettet fra den fjerde runden av Regionalt nettverk publiseres torsdag 7. desember 2023, som tidligere annonsert.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. november 2023 09:00