Norges Bank

Pressemelding

Lavere omsetning i det norske valuta- og rentederivatmarkedet

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i det norske valutamarkedet i april 2022 var på 24,5 milliarder amerikanske dollar, et fall på 18 prosent fra april 2019. For OTC rentederivater falt også den gjennomsnittlige daglige omsetningen litt. Dette fremgår av en undersøkelse av aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet som Norges Bank gjennomførte i april i år. Undersøkelsen er en del av et internasjonalt fellesprosjekt i regi av Bank for International Settlements (BIS).

Samtidig med at Norges Bank foretok sin undersøkelse, ble tilsvarende undersøkelser gjennomført i 51 andre land. Det er gjennomført liknende undersøkelser hvert tredje år siden 1989. I tillegg ble det gjennomført en undersøkelse av utestående beholdninger ved utgangen av juni i år. BIS vil offentliggjøre resultatet av denne undersøkelsen i november 2022.

Høyere daglig omsetning i det norske spotmarkedet, men lavere i terminmarkedet

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i spottransaksjoner økte fra 1,6 milliarder dollar i april 2019 til 2,5 milliarder dollar i april 2022. I valutaterminmarkedet falt den daglige omsetningen fra 27,9 milliarder dollar til 21,7 milliarder dollar i samme periode. I det norske valutamarkedet er handelen i amerikanske dollar fortsatt størst, men andelen for norske kroner har økt. Valutahandler med utenlandske motparter økte i april 2022 sammenlignet med april 2019.

Fra 2010 har BIS inkludert bruken av valutaopsjoner og valutabytteavtaler[1] i omsetningstallene for valutamarkedet. Disse utgjør fortsatt en beskjeden andel av den totale omsetningen.

Ifølge BIS hadde rapportørbanker i det norske valutamarkedet i april 2022 en markedsandel på 0,2 prosent av omsetningen i det globale valutamarkedet, mot 0,4 prosent i april 2019. Handler som involverte norske kroner utgjorde 1,7 prosent av omsetningen i det globale valutamarkedet mot 1,8 prosent i april 2019.

Daglig omsetning av OTC rentederivater litt lavere

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i OTC rentederivater falt litt til 6,3 milliarder dollar i april 2022. Omsetningen i fremtidige renteavtaler falt med 11 prosent fra april 2019 til april 2022, mens økningen i omsetningen for rentebytteavtaler var 13 prosent i samme periode. Det ble registrert en daglig omsetning i renteopsjoner i april 2022 for 39 millioner dollar. Ifølge BIS hadde norske banker i april 2022 en markedsandel på 0,1 prosent av omsetningen i det globale markedet for OTC rentederivater, uendret fra undersøkelsen i april 2019.

Fotnoter

1) Også referert til som basisswapper.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. oktober 2022 15:00
Publisert 27. oktober 2022 15:00