Norges Bank

Pressemelding

Lavere omsetning i det norske valutamarkedet, men høyere omsetning i markedet for OTC rentederivater

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i det norske valutamarkedet i april 2019 var på 30 milliarder amerikanske dollar, et fall på 25 prosent fra april 2016. For OTC rentederivater steg den gjennomsnittlige daglige omsetningen med 60 prosent, til 6,5 milliarder amerikanske dollar. Dette fremgår av en undersøkelse av aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet som Norges Bank gjennomførte i april i år. Undersøkelsen er en del av et internasjonalt fellesprosjekt i regi av Bank for International Settlements (BIS).

Samtidig med at Norges Bank foretok sin undersøkelse, ble tilsvarende undersøkelser gjennomført i 53 andre land. Det er gjennomført liknende undersøkelser hvert tredje år siden 1989. I tillegg ble det gjennomført en undersøkelse av utestående beholdninger ved utgangen av juni i år. BIS vil offentliggjøre resultatet av denne undersøkelsen i november 2019.

Lavere daglig omsetning i det norske spotmarkedet, men noe høyere omsetning i terminmarkedet

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i spottransaksjoner falt fra 13,6 milliarder dollar i april 2016 til 1,6 milliarder dollar i april 2019. I valutaterminmarkedet økte den daglige omsetningen moderat fra 26,7 milliarder dollar til 27,9 milliarder dollar i samme periode. En betydelig feilrapportering bidro til at tallet for spotomsetningen i april 2016 var for høyt og at tallet for omsetningen i valutaterminforretningene var for lavt. I det norske valutamarkedet er handelen i amerikanske dollar fortsatt størst, men andelen for norske kroner har økt. Valutahandler med utenlandske motparter har falt til 63,1 prosent, den laveste andelen i de syv foregående undersøkelsene.

Fra 2010 har BIS inkludert bruken av valutaopsjoner og valutabytteavtaler[1] i omsetningstallene for valutamarkedet. Disse utgjør fortsatt en beskjeden andel av den totale omsetningen.

Ifølge BIS hadde rapportørbanker i det norske valutamarkedet i april 2019 en markedsandel på 0,4 prosent av omsetningen i det globale valutamarkedet, mot 0,6 prosent i april 2016. Handler som involverte norske kroner utgjorde 1,8 prosent av omsetningen i det globale valutamarkedet mot 1,7 prosent i april 2016.  

Daglig omsetning av OTC rentederivater økte

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i OTC rentederivater økte med 76,7 prosent fra april 2016 til april 2019. Omsetningen i fremtidige renteavtaler økte med 134,7 prosent fra april 2016 til april 2019, mens økningen i omsetningen for rentebytteavtaler var 26,6 prosent i samme periode. Det ble ikke registrert noen omsetning i renteopsjoner i april 2019. Ifølge BIS hadde norske banker i april 2016 en markedsandel på 0,1 prosent av omsetningen i det globale markedet for OTC rentederivater, uendret fra undersøkelsen i april 2016.

Fotnoter

1) Også referert til som basisswapper.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. september 2019 18:00
Publisert 16. september 2019 18:00