Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Kapasitetsbegrensninger og høy prisvekst demper vekstutsiktene

Aktiviteten har økt gjennom våren etter at smitteverntiltakene ble fjernet tidligere i år, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Bedriftene tror veksten vil avta det neste halvåret. Høy prisvekst, begrenset tilgang på innsatsvarer og knapphet på arbeidskraft svekker utsiktene. Flere tror dessuten at økte renter vil dempe etterspørselen. Krigen i Ukraina skaper økt usikkerhet om de økonomiske utsiktene.

I mai hadde mer enn seks av ti bedrifter kapasitetsbegrensninger. Det er den høyeste andelen siden høsten 2007. Bedriftene mangler kvalifisert arbeidskraft, i tillegg til utfordringer med logistikk og knapphet på innsatsvarer.

Bedriftene har oppjustert anslaget for årslønnveksten i år til 3,9 prosent mot 3,7 prosent i februar. Prisveksten har tiltatt, og veksten er den høyeste som er målt siden oppstarten av Regionalt nettverk i 2002. Bedriftene venter likevel enda sterkere prisvekst fremover.

De siste tre månedene har det vært god vekst i aktiviteten blant tjenesteyterne og oljeleverandørene. På den annen side har veksten avtatt innenfor industri og bygg og anlegg, mens omsetningsvolumet i varehandelen har falt betydelig.

Varehandelsbedriftene tror salgsvolumet vil falle videre gjennom sommeren og utover høsten, og bygg- og anleggsbedriftene venter at veksten vil flate ut. Tjenesteyterne ser for seg avtagende vekst fremover, mens industribedriftene tror aktiviteten vil øke litt mer.

 

Les rapporten: Regionalt nettverk 2/2022

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. juni 2022 10:00
Publisert 14. juni 2022 10:00