Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Høy kapasitetsutnytting og tiltagende prisvekst

Aktiviteten i næringslivet fortsetter å øke, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Nedstengingen før jul bidro til fall i tjenestene mot husholdningene, mens de øvrige næringene rapporterer om vekst. Bedriftene venter sterkere vekst det neste halvåret. Samtidig har over halvparten av bedriftene kapasitetsbegrensninger, og andelen er den høyeste siden høsten 2007. Intervjuene ble gjennomført før invasjonen av Ukraina. 

Kapasitetsbegrensningene har tiltatt i alle næringene unntatt i varehandelen. Bedriftene har problemer med å få tak i arbeidskraft, i tillegg til utfordringer med logistikk og knapphet på innsatsvarer. Bedriftene har oppjustert anslaget for årslønnveksten i år til 3,7 prosent mot 3,3 prosent i november. Prisveksten har tiltatt og bedriftene venter enda sterkere prisvekst fremover.

Bedriftene venter at aktivitetsveksten vil tilta gjennom våren og sommeren. Bedriftene er mindre bekymret for smitteutvikling og smittevern enn tidligere. For mange handler usikkerheten nå i første rekke om kapasitetsbegrensninger og sterk prisvekst.

Sysselsettingen har fortsatt å øke, men ikke like mye som i de to foregående rundene. Avdempingen i veksten ser ut til å være midlertidig. Fremover venter bedriftene en oppgang på linje med veksten i fjor sommer og høst.

 

Les rapporten: Regionalt nettverk 1/22

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. mars 2022 10:00
Publisert 15. mars 2022 10:00