Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på null prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I Pengepolitisk rapport 4/20, som ble publisert 17. desember, indikerte renteprognosen at styringsrenten ville bli værende på dagens nivå i over ett år for deretter å øke gradvis.

Den økonomiske utviklingen har så langt vært om lag i tråd med anslagene fra desemberrapporten. Etter flere måneder med oppgang i norsk økonomi, falt aktiviteten igjen mot slutten av fjoråret. Boligprisene har steget videre. Gjeninnhentingen i økonomien bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern. Samtidig har vaksineringen kommet godt i gang, og den økonomiske veksten ventes å ta seg opp utover i 2021.

Den underliggende inflasjonen er over målet, men styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at den vil avta fremover.

Komiteens vurdering er at det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. januar 2021 10:00
Publisert 21. januar 2021 10:00