Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Veksten har avtatt

Gjennom høsten har veksten i næringslivet avtatt etter god aktivitet i sommer, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Bedriftene ser for seg lavere aktivitet den nærmeste tiden, men en gradvis bedring frem mot våren. De betegner usikkerheten som mindre enn i vår, men fortsatt uvanlig stor, og utviklingen fremover vil avhenge mye av smittetall og gjeldende smitteverntiltak.

Det samlede aktivitetsnivået de siste tre månedene er lite endret fra de foregående tre månedene.  Veksten blir trukket ned av lavere aktivitet i husholdningsrettet tjenesteyting, bygg og anlegg, eksportindustrien og eksportrettet oljeleverandørnæring. Oljeleverandørene rettet mot hjemmemarkedet, varehandelsbedriftene og tjenesteyterne rettet mot næringslivet har hatt noe vekst.

Bedriftene ser for seg at økte offentlige investeringer vil bidra til vekst, mens investeringene i det private næringslivet vil fortsette å falle. Bedriftene tror at reiserestriksjoner og strengere smitteverntiltak vil dempe aktiviteten i husholdningsrettet tjenesteyting, men samtidig bidra til høyt varekonsum.  Med stadig forverring av smittesituasjonen globalt tror mange av bedriftene at det vil ta lang tid før eksportmarkedene normaliserer seg. Samlet venter kontaktbedriftene om lag uendret aktivitetsnivå det neste halvåret.

Bedriftene har økt antall ansatte noe gjennom høsten, men venter svak nedgang i sysselsettingen den nærmeste tiden. Anslaget for årslønnsvekst er på 1,9 prosent i år og 2,4 prosent for neste år.

 

Rapport: Regionalt nettverk 4/2020

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. desember 2020 10:00

Regionalt nettverk

Fire ganger i året intervjuer vi ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Publisert 8. desember 2020 10:00