Norges Bank

Regionalt nettverk

Veksten har avtatt

Intervjuer:    Hovedsakelig gjennomført i perioden 26. oktober-13. november
Pressemeld.: Veksten har avtatt (Pressemelding 8. desember 2020)

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Stor usikkerhet om aktiviteten fremover

Utbruddet av koronaviruset og smitteverntiltakene førte til at aktiviteten hos bedriftene i Regionalt nettverk falt kraftig i vår. Etter hvert som smittevernstiltakene ble lettet på fikk bedriftene i Regional nettverk mer å gjøre igjen. Utover høsten har smitten økt og tiltakene for å begrense smitten har blitt strengere igjen. Det har ført til at aktiviteten har flatet ut. Det er spesielt bedrifter som selger tjenester til husholdningene som har fått mindre å gjøre.

Bedriftene tror at aktiviteten vil være uendret det neste halvåret, men de er veldig usikre på utviklingen fremover. Mye vil avhenge av smittetallene og gjeldende smitteverntiltak i samfunnet.

Forventer litt lavere sysselsetting

De siste månedene har det vært en svak oppgang i sysselsettingen til bedriftene. Bedriftene tror de vil få en liten nedgang i hvor mange de har i arbeid de neste tre månedene. Dette avhenger av smitteutviklingen i samfunnet og om det blir nye runder med permitteringer og oppsigelser.

Det er noen færre bedrifter enn i august som ikke kan øke salget eller produksjonen uten å investere i nytt utstyr eller ansette flere. Det er hovedsakelig fordi aktiviteten har falt hos en del av bedriftene. De fleste bedriftene svarer at de får tak i de medarbeiderne de trenger.

Høyere lønnsforventninger neste år

Bedriftene tror lønnsveksten i år vil bli på 1,9 prosent og 2,4 prosent for neste år. Prisene på varer har fortsatt å øke en god del i høst. Det skyldes at kronen har svekket seg, i tillegg til god etterspørsel i deler av varehandelen. Varehandelsbedriftene tror ikke de vil øke prisene like mye det kommende året.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 8. desember 2020 10:00
Publisert 8. desember 2020 10:00