Norges Bank

Pressemelding

Utvidet periode med ekstraordinære F-lån til bankene

For å sikre gjennomslag for styringsrenten og bidra til velfungerende markeder har Norges Bank siden mars i år tilbudt bankene ekstraordinære F-lån. Finansmarkedene fungerer nå mer normalt og påslagene i pengemarkedet er kommet ned. Perioden med ekstraordinære F-lån i norske kroner forlenges ut 2020. Det vil tilbys ett ekstraordinært F-lån med tre måneders løpetid hver måned fra september og ut året, se oppdatert auksjonskalender. Renten på disse lånene vil være den til enhver tid gjeldende styringsrente pluss 15 basispunkter.

For ekstraordinære F-lån som tilbys etter 26. august 2020 gjelder for øvrig følgende betingelser:

  • Det gis full tildeling til alle banker i alle ekstraordinære F-lån. Alle banker får låne ønsket volum til den annonserte renten. Det gjelder de samme krav til sikkerheter som for ordinære F-lån.
  • Norges Bank vil fortsatt sikte mot å holde sentralbankreserver (bankenes ubundne innskudd i sentralbanken) over natten rundt 35 milliarder kroner (med et styringsintervall på pluss/minus 5 milliarder kroner).
  • Overskuddslikviditet vil bli trukket inn med daglige F-innskudd med én dags løpetid. Bankene vil da disponere likviditeten fra de ekstraordinære F-lånene på daglig basis.

Norges Bank overvåker løpende markedsutviklingen og kan på kort varsel endre tilbudet av ekstraordinære F-lån dersom markedsforholdene tilsier det.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. august 2020 12:00
Publisert 14. august 2020 12:00