Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk - ringerunde i april 2020

I perioden 21.-22. april 2020 ringte vi til et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok og 81 bedrifter ble intervjuet. Alle de private næringene var representert.

Utbruddet av covid-19 og tiltakene for å redusere smitte har rammet de fleste bedriftene. Flertallet oppga at aktiviteten i andre kvartal vil bli lavere enn i første kvartal, og for enkelte er fallet dramatisk. Det er reiselivsnæringen og deler av varehandelen som har blitt hardest rammet så langt. Fallet i oljeprisen bidrar dessuten til å trekke aktiviteten ytterligere ned hos oljeleverandørene.

Åpnede barnehager gjør arbeidsdagen lettere hos en del ansatte, men ellers har bedriftene foreløpig sett lite effekter av lettelsene i smitteverntiltakene.

Tre av ti bedrifter tror aktivitetsnivået i løpet av høsten vil være tilbake på nivået de hadde før virusutbruddet. Fire av ti tror normaliseringen tidligst vil komme neste år. De resterende bedriftene er enten lite berørt, eller venter at situasjonen normaliserer seg før sommeren. Det er eksportindustrien, oljeleverandørene, byggenæringen og deler av tjenestenæringen som tror nedturen vil vare lengst.  En fjerdedel av bedriftene planlegger lavere sysselsetting frem mot sommeren.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. april 2020 10:00
Publisert 29. april 2020 10:00