Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent

På et ekstraordinært møte 19. mars besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å redusere styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent. 

Siden Norges Bank satte ned styringsrenten i forrige uke, har situasjonen i norsk økonomi forverret seg ytterligere. Tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere aktiviteten. Mange arbeidstakere permitteres, og arbeidsledigheten har økt markert. Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre. Uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig.

Norge har handlingsrom i den økonomiske politikken, gode velferdsordninger og solide banker. Det gjør at vi i utgangspunktet er godt rustet i møte med krisen som nå rammer. Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert. Når tiltakene for å begrense smitten trappes ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar seg opp raskere.

Norges Bank vil løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrenten. Komiteen utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned.

Neste ordinære rentemøte er 6. mai, med pressekonferanse og offentliggjøring av rentebeslutning 7. mai.

Styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

Rentesatser gjeldende fra 23. mars 2020:

  • Styringsrente: 0,25 %
  • D-lånsrente: 1,25 %
  • Reserverente: -0,75 %

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. mars 2020 08:30
Publisert 20. mars 2020 08:30