Norges Bank

Pressemelding

Ekstraordinære F-lån til bankene

Grunnet markedssituasjonen de siste dagene vil Norges Bank fra 13. mars 2020 legge ut ekstraordinære tremåneders F-lån i norske kroner. Norges Bank vil tilby ekstraordinære tremåneders F-lån så lenge man finner det formålstjenlig. Lånene tilbys for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene.

Det ekstraordinære F-lånet har følgende betingelser:

  • F-lånet forfaller etter 3 måneder.
  • Renten på F-lånet er den til enhver tid gjeldende styringsrente.
  • Det gis full tildeling i F-lånet. Alle banker får låne ønsket volum til den annonserte renten. Det gjelder de samme krav til sikkerheter som ordinære F-lån.
  • Norges Bank vil fortsatt sikte mot å holde sentralbankreserver (bankenes ubundne innskudd i sentralbanken) over natten rundt 35 milliarder kroner (med et styringsintervall på pluss/minus 5 milliarder kroner).
  • Overskuddslikviditet vil bli trukket inn med daglige F-innskudd med én dags løpetid. Bankene vil da disponere likviditeten fra de ekstraordinære F-lånene på daglig basis.
  • Det vil avholdes nye tremåneders F-auksjoner minst hver uke i fire uker fremover, se auksjonskalender. Kalenderen vil oppdateres fortløpende. Norges Bank vil tilby ekstraordinære tremåneders F-lån så lenge man finner det formålstjenlig.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. mars 2020 14:30