Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Fortsatt god vekst i næringslivet

Veksten i næringslivet har holdt seg oppe i sommermånedene, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Den internasjonale uroen ser ikke ut til å ha bremset aktiviteten i stor grad, selv om enkelte bedrifter merker at etterspørselen fra utlandet har gått ned. Bedriftene venter at veksten skal avta litt det neste halve året.

Ifølge bedriftene økte produksjonen de siste tre månedene med rundt 3,0 prosent, målt i årlig rate. Oljeleverandørene har hatt den sterkeste oppgangen, særlig mot hjemmemarkedet. Også tjenesteyterne som retter seg mot næringslivet har hatt god vekst. Samtidig har veksten avtatt litt hos bygg- og anleggsbedriftene og i hjemmemarkedsindustrien.

Kapasitetsutnyttingen er lite endret fra forrige intervjurunde, mens sysselsettingsveksten har avtatt litt i de fleste næringer. Som før sommeren anslår kontaktene årslønnsveksten i 2019 til 3,2 prosent.

Bedriftene venter litt lavere vekst det neste halve året. Det er spesielt oljeleverandørene som venter lavere vekst. Også varehandelen og eksportindustrien venter at veksten vil avta litt. Enkelte av kontaktene er bekymret for Storbritannias utmelding fra EU og handelskonflikten mellom USA og Kina. Samtidig mener mange at andre drivkrefter, som digitalisering, økt konkurranse fra utlandet og fokus på klima og helse, er vel så viktige for utviklingen fremover. 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. september 2019 10:00
Publisert 10. september 2019 10:00