Norges Bank

Pressemelding

Behov for forbedringer i finansiell infrastruktur

– Betalingssystemet i Norge har lenge vært kjennetegnet av standardiserte og kostnadseffektive løsninger. For å opprettholde effektiviteten i betalingssystemet er det behov for forbedringer, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Tiden snart inne for bedre realtidsbetalinger

Publikums muligheter for betalinger som sørger for at mottaker får pengene inn på konto få sekunder etter at betalingen er igangsatt (realtidsbetalinger) er et viktig kjennetegn ved et effektivt betalingssystem. Siden 2016 har banknæringen og Norges Bank samarbeidet om å forbedre infrastrukturen for realtidsbetalinger i Norge.

– En forbedret infrastruktur for slike betalinger er planlagt innen utgangen av inneværende år. Norges Bank forutsetter at bankene vil tilby tjenester som gjør at privatpersoner og foretak kan utnytte mulighetene i den nye infrastrukturen, sier Nicolaisen.

Et sikkert betalingssystem har flere ben å stå på

Elektronisk beredskap er førstelinjeforsvaret ved avbrudd i det elektroniske betalingssystemet. Det eksisterer ikke i dag elektroniske beredskapsløsninger som er tilstrekkelige uavhengig av det ordinære betalingssystemet.

– Betaling med kontanter kan gjennomføres uten elektroniske løsninger og er derfor fortsatt en viktig del av beredskapen. Vi vurderer samtidig om digitale sentralbankpenger kan bidra til ytterligere å understøtte tilliten til pengevesenet, herunder fungere som uavhengig beredskapsløsning for betalingssystemet, sier Nicolaisen.

Nytt rammeverk for cybersikkerhet

Tiltakende risiko for cyberangrep mot sentrale IKT-systemer krever effektiv elektronisk beredskap for at betalingssystemet skal kunne fungere etter et angrep.

– Norges Bank vil invitere næringen, Finanstilsynet og andre relevante myndigheter til dialog som grunnlag for å vurdere om det skal innføres et standardisert rammeverk for testing av cybersikkerhet i betalingssystemet i Norge. Formålet er å bedre sikkerheten og fremme finansiell stabilitet, sier Nicolaisen.

Finansiell infrastruktur 2019

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. mai 2019 10:00