Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Hovedstyret uttrykte i september at styringsrenten mest sannsynlig ville bli liggende på 0,50 prosent den nærmeste tiden.

Siden rentemøtet i september har forventede styringsrenter hos handelspartnerne steget litt. Samtidig har oljeprisen økt noe mer enn lagt til grunn og kronen har styrket seg. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser samlet ut til å være om lag som lagt til grunn i september. Boligprisene og husholdningenes gjeld har steget noe mer enn anslått. Konsumprisveksten har vært lavere enn ventet.

– Samlet sett avviker ikke utviklingen siden september vesentlig fra anslagene i forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier at styringsrenten holdes uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. oktober 2016 10:00

16:45

Pressekonferanse 27. oktober 2016

01:29

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 27. oktober 2016 10:00