Norges Bank

Pressemelding

Fondet gjør ny investering i San Francisco

Norges Bank Real Estate Management har signert en avtale om å kjøpe en andel på 44 prosent av to Kilroy Realty Corporation-selskaper som eier to kontorbygg i San Francisco.

Eiendommene ligger i 100 First Street og 303 Second Street i SoMa-distriktet (South of Market Street) i San Francisco. Avtalen for 100 First Street ble fullført 30. august, mens 303 Second Street er ventet å bli fullført i løpet av fjerde kvartal.

Norges Bank Real Estate Management vil betale 452,9 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,8 milliarder kroner, for andelen på 44 prosent i de to selskapene. De to eiendommene er verdsatt til 1 155 millioner dollar, tilsvarende rundt 9,6 milliarder kroner. 303 Second Street har gjeld på 125,8 millioner dollar, og investeringsbeløpet inkluderer ikke Norges Bank Real Estate Managements andel av denne gjelden, som er på rundt 55,3 millioner dollar.

Norges Bank Real Estate Management kjøper andelen på 44 prosent fra to selskaper eid av Kilroy Realty Corporation, som før transaksjonen hadde en eierandel på 100 prosent. Kilroy Realty Corporation beholder en andel på 56 prosent og vil fortsette å ha ansvaret for forvaltningen av eiendommene.

100 First Street omfatter 43 300 kvadratmeter, mens 303 Second Street omfatter 69 400 kvadratmeter. Eiendommene består av 94 prosent utleieareal for kontor og seks prosent utleieareal for handel.

Pressekontakt:

Line Aaltvedt, kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 948 54 656
Epost: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. august 2016 09:00