Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes ned 0,25 prosentenheter til 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,50 prosent.

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Veksten internasjonalt ser ut til å bli noe lavere enn ventet, og rentene ute har falt. Utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn lagt til grunn, og arbeidsledigheten vil trolig stige noe. Svekkelsen av kronen har løftet veksten i konsumprisene. Lønnsveksten i år ser ut til å bli lavere enn i fjor. Etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta.

– Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Lavere renter kan gi økt sårbarhet i det finansielle systemet. Når styringsrenten nærmer seg en nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken. Det taler nå for å gå mer varsomt fram i rentesettingen. Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, vil hovedstyret likevel ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. mars 2016 10:00

35:09

Pressekonferanse 17. mars 2016

01:16

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 17. mars 2016 10:00