Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte mars 2016

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 16. mars 2016.

Rentebeslutning (pressemelding 17. mars 2016)

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2016 (pressemelding 17. mars 2016)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Figurer fra hovedstyremøtet (PDF)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/16 (På grunn av en teknisk feil ble pengemarkedsrenten i 1. kvartal 2017 ikke riktig ved publiseringen av Pengepolitisk rapport 1/16 17. mars. Dette berører figur 2.9, 2.17 og 2.18. Feilen er rettet opp 31. mars 2016.)

Motsyklisk kapitalbuffer - nøkkelindikatorer

Protokoll fra hovedstyremøte 16. mars 2016

Rentesatser gjeldende fra 18. mars 2016:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,50% 1,50% -0,50%

35:09

Pressekonferanse 17. mars 2016

Publisert 17. mars 2016 10:00
Publisert 17. mars 2016 10:00