Norges Bank

Pressemelding

Høyeste kvartalsavkastning noensinne

Statens pensjonsfond utland fikk første kvartal 2015 en avkastning på 5,3 prosent, tilsvarende 401 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 7,5 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,6 prosent. I første kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 3,1 prosent.

– Første kvartal var preget av store prisbevegelser i det europeiske markedet. Etter en svak avkastning for europeiske aksjer i fjoråret så vi en oppgang i dette markedet i første kvartal, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Kroneavkastningen i kvartalet var den beste noensinne. En må tilbake til 2009 for å finne de to nest beste kvartalene i fondets historie. I tredje og andre kvartal 2009 var fondets avkastning på henholdsvis 325 og 270 milliarder kroner.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 175 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 5 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7 012 milliarder kroner per 31. mars, hvorav 62,5 prosent var investert i aksjer, 35,3 prosent i rentepapirer og 2,3 prosent i eiendom.

Kvartalsrapport 1. kv. 2015 (nbim.no)

Pressekontakt:

Fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar
Tlf: +47 926 17 663/+47 24 07 35 61
E-post: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. april 2015 10:00

29:03

Fondets kvartalsrapport - Pressekonferanse

Publisert 29. april 2015 10:00