Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks valutakjøp i april 2014

Norges Bank vil ikke kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland i april 2014.

Norges Bank forestår avsetningene til fondet på vegne av staten. Overføringene skjer månedlig i utenlandsk valuta. Behovet for valuta blir delvis dekket av statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og delvis ved kjøp Norges Bank foretar i markedet.

Norges Banks anslag per mars 2014 tilsier at det sannsynligvis ikke vil være behov for å kjøpe valuta i markedet i månedene som kommer.

Norges Bank har i dag lagt ut oppdatert informasjon om valutakjøpene, se Valutakjøp til SPU

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mars 2014 10:00