Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

- Utsiktene for inflasjon og produksjon er lite endret siden juni. Styringsrenten holdes derfor uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Den moderate økonomiske oppgangen fortsetter hos våre handelspartnere, men vekstutsiktene er noe svakere enn tidligere antatt. Styringsrentene er satt ned i euroområdet og i Sverige. Den forventede renteoppgangen ute er skjøvet ytterligere ut i tid.

Her hjemme har konsumprisene og produksjonen steget noe mer enn ventet siden forrige rapport, men mye av denne oppgangen kan trolig forklares av midlertidige forhold. Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte i august om fortsatt moderat vekst i produksjonen. Kapasitetsutnyttingen vil kunne avta noe det nærmeste året, men anslås deretter å øke gradvis til nær et normalt nivå. Prisveksten ventes å ligge noe under, men nær 2,5 prosent i årene fremover.

- Analysene i den pengepolitiske rapporten vi legger fram i dag, tilsier at styringsrenten blir liggende på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1–2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 11. desember 2014, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. september 2014 10:00

49:02

Pressekonferanse 18. september 2014

Publisert 18. september 2014 10:00