Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte september 2014

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 17. september 2014.

Rentebeslutning (pressemelding 18. september 2014)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer (pressemelding 18. september 2014)

Hovedstyrets vurdering i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/14 (PDF)

Figurer til hovedstyremøte (PDF)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/14

Modeller for korttidsprognoser (SAM)

Publisert 18. september 2014 10:00

49:02

Pressekonferanse 18. september 2014

Publisert 18. september 2014 10:00