Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank markerer 100 år med allmenn stemmerett

Norges Bank gir ut en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg i 2013 for å markere 100 års jubileet for allmenn stemmerett. Mynten blir utgitt på kvinnedagen 8. mars.

- I juni 2013 er det 100 år siden Stortinget vedtok allmenn stemmerett og kvinner fikk muligheten til å delta ved valg på lik linje med menn. Dette er en begivenhet vi ønsker å markere, uttaler Leif Veggum, fungerende direktør i Norges Banks enhet for kontante betalingsmidler. Han legger til at jubileumsmotivet på 10-kronemynten symboliserer det langvarige og harde strevet som førte fram til stemmerett for kvinner.

10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg, allmenn stemmerett10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg, allmenn stemmerett

Som forsidemotiv på mynten benyttes kongeportrettet av Harald V slik det har vært brukt på sirkulasjonsmynter med spesialpreg de senere år. Motivet er utformet av formgiver Ingrid Austlid Rise ved Det Norske Myntverket.

Det har vært avholdt en konkurranse om utformingen av myntens bakside. Vinnermotivet med motto «Å løfte i flokk», er utformet av illustratør og avistegner Siri Dokken. På venstre side ser vi fire kvinneskikkelser med utstrakte armer som gir inntrykk av å øve et press på den andre flaten. Dokken sier om sitt motiv at demokrati er bevegelse nedenfra og å stemme er å flytte noe i fellesskap, å skape endring, flytte akser og tyngdepunkt.

Minnemynten har samme format som den ordinære 10-kronemynten og blir tvungent betalingsmiddel.

Stemmerettsjubileet er allerede godt i gang og feires lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norges Bank samarbeider med Stemmerettskomiteen, en komité nedsatt av regjeringen og som leder arbeidet med jubileet. Den offisielle åpningen av jubileet skjer i form av en festforestilling 8. mars på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. For å markere at stemmerettsmynten settes i sirkulasjon vil Norges Bank ha en stand på arrangementet hvor gjester og publikum kan se og veksle til seg den nye mynten.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mars 2013 09:00