Norges Bank

Pressemelding

Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer

– Sårbarheten i norsk økonomi tilsier at bankene nå bør bygge en motsyklisk kapitalbuffer, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Flere år med oppgang i boligpriser og utlån har økt faren for at finansielle ubalanser kan utløse eller forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Veksten i boligprisene er kommet ned, men husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskere enn inntektene.

En motsyklisk kapitalbuffer vil gi bankene mer å tære på i dårligere tider. Men det kan være kostnader knyttet til å heve kapitalnivået i bankene, og nivået på bufferen må vurderes i lys av at de øvrige kapitalkravene trappes opp.

– Vi venter at forskriften om motsyklisk kapitalbuffer vil komme på plass i løpet av høsten, slik at vi kan gi et konkret råd i desember, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. september 2013 10:00