Norges Bank

Pressemelding

En motsyklisk kapitalbuffer vil gi bankene mer å tære på

– Faren for finansielle ubalanser tilsier at bankene nå bør bygge kapital. En motsyklisk kapitalbuffer vil gi bankene mer å tære på i dårligere tider, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kreditt og formuespriser har steget i flere år, og samlet gjeld er nå på et høyt nivå. Boligprisene og husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskere enn inntektene. Det øker faren for at finansielle ubalanser kan utløse eller forsterke et tilbakeslag i økonomien.

– Hvor stor den motsykliske kapitalbufferen bør være og hvor raskt den bør opp, må ses i lys av andre krav til bankene. Norges Bank vil gi konkrete råd om nivå og tidspunkt for innføring av bufferen når lovverket for nye kapitalkrav er på plass senere i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. mars 2013 10:00