Norges Bank

Publisert 14. mars 2013 10:00

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 14. mars 2013 10:00