Norges Bank

Pressemelding

Svakere vekst i produksjonen

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk meldte om at produksjonsveksten de siste 3 månedene har avtatt noe fra runden i januar. Veksten har avtatt i alle næringer. Kontaktene ventet fortsatt moderat vekst det neste halve året.

Hjemmemarkedsindustrien, eksportindustrien og varehandelen ventet litt høyere vekst fremover, mens oljeleverandørene ventet litt avdempet vekst. De øvrige næringene ventet om lag uendret vekst det neste halve året. Sammenliknet med forrige runde er forventningene til veksten de neste 6 månedene nedjustert i alle næringer utenom hjemmemarkeds­industrien.

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer er uendret fra forrige runde. Veksten i sysselsettingen har økt litt. Det er i tråd med forventningene i januar. Kontaktene ventet litt høyere vekst i sysselsettingen fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst for 2013 på om lag 3¾ prosent. Anslagene var lavest i industri, bygg og anlegg og varehandelen, og høyest i tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren.

325 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. juni 2013 10:00