Norges Bank

Pressemelding

En åpen og veldrevet sentralbank

Øystein Olsen har i dag sin første arbeidsdag som sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre.
– Ubalanser og problemer i internasjonal økonomi gjør at vi kan møte nye utfordringer på flere av bankens hovedområder i tiden fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Olsen sier Norges Bank skal være en åpen og veldrevet sentralbank, og at han vil videreføre arbeidet  som har vært gjort i Norges Bank de siste årene. Systemet med inflasjonsmål for pengepolitikken har virket godt gjennom skiftende konjunkturer. Sammen med andre deler av den økonomiske politikken har pengepolitikken bidratt til å stabilisere norsk økonomi. Inflasjonsstyringen er fleksibel. – En kan legge til grunn at bankens reaksjonsmønster videreføres, sier Olsen.

Norges Bank vil framover ta en aktiv rolle i utviklingen av nye rammevilkår, overvåking og virkemiddelbruk overfor finanssektoren.

Norges Bank forvalter også Statens pensjonsfond utland. Forvaltningen skal være basert på åpenhet, langsiktighet og høy kompetanse. – Norges Bank er svært godt rustet til å utføre denne oppgaven, understreker Olsen.

Øystein Olsen er ansatt som sentralbanksjef for en periode på seks år. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1977. Olsen kommer fra jobben som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. januar 2011 09:05