Norges Bank

Pressemelding

Universitetets 200-årsjubileum markeres med 10-kronemynt

I år er det 200 år siden etableringen av landets første universitet. For å markere denne begivenheten gir Norges Bank ut en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg tirsdag 3. mai.

- Det er lagt vekt på at anledningen ikke er geografisk begrenset til Oslo, men at det er en markering av oppstarten av høyere utdanning og vitenskap i Norge i bred forstand, uttaler direktør Trond Eklund i Norges Banks avdeling for kontante betalingsmidler. Han legger til at Norge nå har åtte universiteter og at alle landsdeler tilbyr universitetsutdanning.

 10-krone  10-krone

Som forsidemotiv på mynten benyttes kongeportrettet av Harald V slik det har vært brukt på sirkulasjonsmynter med spesialpreg de senere år. Motivet er utformet av formgiver Ingrid Austlid Rise ved Det Norske Myntverket.

Det har vært avholdt en konkurranse om utformingen av myntens bakside. Vinnermotivet er utformet av designer Enzo Finger, og viser en gresk søyle – et klassisk universitetssymbol. Søylen er fremstilt som en sammenstilling av to elementer. Høyre del er en klassisk og naturalistisk tolkning mens venstre del viser søylen i en mer modernisert form. Til sammen skal de to elementene uttrykke et tidsspenn.

Minnemynten har samme format som den ordinære 10-kronemynten og blir tvungent betalingsmiddel.

Norges Bank har samarbeidet med UiO:200, et jubileumssekretariat etablert av Universitetet i Oslo (UiO) for å markere 200-årsjubileumet i 2011. For å markere at universitetsmynten settes i sirkulasjon, gjennomfører UiO et arrangement i Universitetets myntkabinett med sentralbanksjef Øystein Olsen og alle universitetenes rektorer som æresgjester.

Bilder og beskrivelser av 10-kronemynten

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. april 2011 10:00