Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 2,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent.

– Beslutningen må særlig ses på bakgrunn av forsterket uro i finansmarkedene i det siste og klare signaler om svakere vekst internasjonalt, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Analysene Norges Bank la fram i juni tilsa en gradvis økning i styringsrenten gjennom andre halvår. Det er god vekst i norsk økonomi, og utviklingen her hjemme har vært om lag som ventet. Det taler fortsatt for en høyere rente. På den andre siden er inflasjonen lav. Utviklingen hos handelspartnerne ser ut til å bli svakere enn ventet. Sammen med uroen i finansmarkedene påvirker det utsiktene også her hjemme. – En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten ikke endres ved dette møtet, sier Olsen.

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” og ”Hovedstyrets vurdering” i Pengepolitisk rapport 2/11.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. august 2011 14:00