Norges Bank

Pressemelding

Norge slutter seg til en samarbeidsavtale med EU om utveksling av informasjon knyttet til finansiell stabilitet

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank har, sammen med tilsvarende myndigheter i Island og Liechtenstein, sluttet seg til EUs Memorandum of Understanding on Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of the European Union on cross-border financial stability.

EUs samarbeidsavtale er fra 2008. EØS-landenes tilslutning trådde i kraft 10. juni i år. At EØS-landene slutter seg til samarbeidsavtalen innebærer at avtalen mellom de aktuelle departementene, tilsynsorganene og sentralbankene gjøres gjeldende for hele EØS-området.

Samarbeidsavtalen er ikke juridisk bindende, men skal legge til rette for koordinering og samarbeid mellom myndigheter i ulike land som er involvert i håndtering av grensekryssende finansielle kriser. Samarbeidet skal styrkes både i normale tider, for å forberede håndtering og løsning av potensielle kriser, og i krisesituasjoner.

Memorandum of Understanding on Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of the European Union on cross-border financial stability (pdf, 294 kB)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. juli 2010 10:30