Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 2 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

- Utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som ventet i det siste. Aktiviteten øker moderat.  Prisveksten har avtatt og ligger nå under 2 prosent, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Veksten i verdensøkonomien har vært litt sterkere enn ventet, men aktivitetsnivået er fortsatt lavt i industrilandene. Uroen knyttet til statsfinansene i flere europeiske land har avtatt, men utsiktene for amerikansk økonomi er noe mer usikre.

- Både hensynet til prisutviklingen og til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting taler for en fortsatt lav rente. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten etter hvert bringes nærmere et mer normalt nivå, sier Gjedrem.

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen”.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. august 2010 14:00