Norges Bank

Pressemelding

Ny jubileumsmynt i sølv i forbindelse med 150-årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel

I 2009 er det 150 år siden Knut Hamsun ble født. For å markere denne begivenheten utgir Norges Bank en jubileumsmynt i sølv torsdag 19. februar.

- Med denne myntutgivelsen ønsker vi å hedre Hamsuns forfatterskap, som har hatt sterk innflytelse både på norsk og internasjonal litteratur, uttaler direktør Leif Veggum i Norges Banks avdeling for kontante betalingsmidler. Han trekker også fram at forfatteren er en av Norges tre nobelprisvinnere i litteratur.

Knut Hamsun minnemynt

Knut Hamsun minnemynt

Det har vært avholdt en kunstnerkonkurranse om utformingen av myntens bakside. Vinnermotivet som er designet av Enzo Finger, viser Hamsuns navnetrekk, gjengivelse av notater til verket Markens Grøde og antydninger av forfatterens ansiktstrekk. En radering laget av Horst Janssen er benyttet som grunnlag for ansiktstrekkene. Riksvåpenet på myntens forside er utformet av Ingrid A. Rise, formgiver ved Det Norske Myntverket. 

I forbindelse med utgivelsen av mynten samarbeider Norges Bank med prosjektforumet Hamsun 2009, som er opprettet av Nasjonalbiblioteket i samråd med kommunene Hamarøy, Grimstad og Lom. Prosjektet er etablert på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet for å planlegge og gjennomføre det offisielle jubileet. 

Hamsun-året 2009 blir offisielt åpnet med forskjellige arrangementer rundt omkring i Oslo 19. februar. Åpningen av Nasjonalbibliotekets Hamsun-utstilling inngår i denne markeringen. Lansering av sølvmynten vil skje i forbindelse med åpningen av utstillingen. 

Sølvmynten har pålydende verdi 200 kroner, og utgis med et opplag på maksimalt 40.000 stk. Myntens utsalgspris eksklusive ekspedisjonskostnader/porto, er kr 450,- pr. stk.

Bilder og beskrivelser av jubileumsmynten i sølv

For nærmere opplysninger om utgivelsen, vennligst kontakt:
Direktør Leif Veggum (telefon 22 31 62 93) 
Assisterende direktør Ragnhild L. Solberg (telefon 22 31 64 54).

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. januar 2009 09:30