Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes ned med 0,50 prosentenheter til 2,00 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 2,00 prosent.

 - Utsiktene for verdensøkonomien har forverret seg. For å dempe virkningene her hjemme, setter vi ned renten, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Prognosen for styringsrenten fremover er redusert. Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1– 2 prosent i perioden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 17. juni 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Analysen i Pengepolitisk rapport 1/09 tilsier at styringsrenten kan komme ned mot 1 prosent i løpet av høsten.

Aktiviteten i norsk økonomi ser ut til å falle kraftigere enn tidligere anslått. Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter ytterligere nedgang i produksjon og sysselsetting det nærmeste halve året. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men øker raskt.

- For å dempe nedgangen i aktiviteten og motvirke at inflasjonen blir for lav, er det riktig å sette renten lavt, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

For mer informasjon viser vi til notatene ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. mars 2009 14:00